2020. március 11-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2020. március 11-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2020.02.20.-03.04.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása

55. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2020. évi feladat tervének elfogadása

65. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft

Készítette: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A városi Tanuszoda 2019. évi üzemeltetésének tapasztalatai

68. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft

Készítette: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A BÁT-KOM 2004 Kft. új vállalkozási keretszerződésének jóváhagyása

50. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A 2020. évi lakásfelújítási terv módosítása

54. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2020. évi szakmai tervének elfogadása

63. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Készítette: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága

                 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Közművelődési dokumentumok felülvizsgálata

53. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

62. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9. Tájékoztató a 2019. II. félév adó- és számlatartozásokról

66. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Bátaszék Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

67. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A RE-VÍZ Kft.-vel kapcsolatos pótbefizetés megvitatása

51. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A társulási tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulás 2019. évi működéséről

56. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

  Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

13. A közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos díjak felülvizsgálata

57. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Szent István tér fa pótlási koncepciójával kapcsolatos döntés meghozatala

58. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Agrárlogisztikai központ üzemeltetéséhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása

59. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Döntés Bátaszék Város Településrendezési Eszközeinek - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat – teljes felülvizsgálata során a véleményezési szakasz megindításáról

60. számú előterjesztés

          

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

17. Helyi parkolási rend szabályozása elveinek megvitatása

61. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző és Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

18. A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

64. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

19. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2020. március 2.                                                                    Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás