2020.december 04-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 478/2020. (XI. 3.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2020. december 04. (pénteken)

 

az alábbi napirendekben hoz döntést.

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2020.11.04-12.02

 

 

Napirendek

 

 

1. BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetőjének megbízása

228. számú előterjesztés

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

 

2. A BÁT-KOM 2004. Kft. 2020. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

232. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette:   Pap Péter ügyvezető

 

3.  Javaslat a BÁT-KOM 2004 Kft. alapító okiratának módosítására

241. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző                   

 

4. Törvényességi felhívás a közösségi együttélés szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletre

245. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

 

5.  Javaslat Bátaszék Város Önkormányzata beszerzései lebonyolításának szabályzata módosítására

247. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

 

6.  Bát-Kom 2004. Kft keretszerződés IV. számú módosítása

249.számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. irodavezető

                    Pap Péter ügyvezető

 

7.  A 2021. évi védőoltási program jóváhagyása

250. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

 

 

 

Bátaszék, 2020. december 02.                           

 

 

                 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás