2021. augusztus 25-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

 

2021. augusztus 25-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.06.26-08.19

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

 

 

1.  Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről

156. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                    Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:   valamennyi  bizottság

 

2. Tájékoztató a 2021. I. félévi adó és számlatartozásról

152. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                     Adorján Viktória pénzügyi előadó

                     Kőművesné Monigl Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

3. Tájékoztató a  BÁT-KOM 2004 Kft. 2021. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről

153. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette:    Pap Péter ügyvezető

            Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

                                 Felügyelő Bizottság

 

4.  Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2021 évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről

154. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette:    Csötönyi László ügyvezető

            Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

                                 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Felügyelő Bizottság

 

5. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha beszámolója a 2020/2021 es nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2021/2022-es nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól

155. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Simon Csabáné igazgató

Készítette:    Simon Csabáné igazgató

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

6. Bátaszéki székhelyű civil szervezetek 2021. évi támogatása

157. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

                    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

7. A 2021. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

158. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

 

8. A belterület egyes részeinek közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

159. számú előterjesztés

           

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

9. Budai u. 35-37. társasházban lévő önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos döntések  

160. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

10. Tájékoztató a 046/16 hrsz.-ú ingatlan hulladékmentesítésével kapcsolatos önkormányzati kötelezettségekről

            162. számú előterjesztés

           Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

           Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

11. Bátaszék város Parkolási Koncepciójának elfogadása

163. számú előterjesztés

​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    valamennyi bizottság 

                           

12. Bátaszéki Vadásztársaság épület felújítására vonatkozó támogatási kérelmének elbírálása

164. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

13. Döntés a46/21 hrsz.-ú ingatlan értékesítési szándékról

165. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 

 

14. A 2021. évi lakás-felújítási terv I.sz. módosításának és a BÁT-KOM 2004 Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés VIII. sz módosításának jóváhagyása

166. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság   

 

15. A 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

            168. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

16.  A TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola  B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű támogatási kérelemhez a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása (ZÁRT ülés)

167. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

       Dr. Bakó Zoltán közbeszerzési szakértő

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

 

17. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2021. augusztus 17.               

 

 

                             

 

Dr. Bozsolik Róbert

    polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás