2021. december 15-i testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2021. december 15. (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Lejárt határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.11.18-2021.12.09

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Az önkormányzati bérlakás állomány 2022. évi felújítási tervének jóváhagyása

176. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság                 

 

2.Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 2022. évi működésének támogatása

203. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bóta Gyula tűzoltóparancsnok

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Megváltozott munkaképességű dolgozók 2022. évi foglalkoztatásának jóváhagyása

219. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

 

4. A 2022. évi védőoltási program jóváhagyása

221. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

     Szociális Bizottság

 

5.  A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

205. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:       Kádár Andrásné belső ellenőr

    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása

211. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja :       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Bátaszék Város Önkormányzata által nyújtandó felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj bevezetése

220.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

8. Csatlakozás a kamaszbarát önkormányzat programhoz

            222. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

9.  A képviselő- testület 2022. évi üléstervének megvitatása

            223. számú előterjesztés

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Szociális Bizottság

 

10. Tájékoztató az egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás 2022. évi felhasználásáról

            224. számú előterjesztés

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Szociális Bizottság

11. VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Piac létrehozása Bátaszéken projekthez kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás megindítás (ZÁRT ülésen)

217. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

 

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2021. december 6.     

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás