2021. július 15-i rendkívüli testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

 

2021. július 15-én (csütörtökön) 16.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

   Napirendi javaslat

 

 

1. Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23). önk.-i rendeletének II. számú módosítása

142. számú előterjesztés

      

      Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert  polgármester

      Készítette: Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                          Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

        Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2. Piac létrehozása Bátaszéken projekthez kapcsolódó döntés hiánypótláshoz

143. számú előterjesztés

      Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert  polgármester

      Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

3. Döntés a volt Számvevőségi épület felújítása tárgyában megindított meghívásos beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról

144. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert  polgármester

      Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

4. A Zentai úti árok kotrása I. ütem

145. számú előterjesztés

  

      Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert  polgármester

      Készítette: Bozsolik Zoltán mb.városüzemeltetési  irodavezető

     Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A Kossuth Lajos u. 49. szám alatti ingatlan bontási tervének elkészítéséhez forrás biztosítása

146. számú előterjesztés

     Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert  polgármester

     Készítette: Bozsolik Zoltán mb.városüzemeltetési  irodavezető

     Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A 179/2021. (V. 31.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése

148. számú előterjesztés 

 

      Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert  polgármester

      Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

7. A viharkárok enyhítésére lakosság részére támogatás biztosítása (zárt)

147. számú előterjesztés

 

      Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert  polgármester

      Készítette: Bozsolik Zoltán mb.városüzemeltetési  irodavezető

     Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Bátaszék, 2021. július 13.                                           

 

 

 

 

                                                             Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

           

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás