2021. június 30-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

 

2021. június 30-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.05.26 -06.25.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

 

 

1. Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23). önk.-i rendeletének I. számú módosítása

122. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                    Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:   valamennyi  bizottság

 

2. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzügyi elszámolása

128. számú előterjesztés     

 

Előterjesztő: Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                     Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi előadó           

Tárgyalja:   valamennyi bizottság

 

3. Az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2020. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

131. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                     Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző

                    Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző                           

Tárgyalja:   valamennyi bizottság

 

4. Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2020. évi ellátásáról

126. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Készítette:    Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

           Tárgyalja:    Szociális Bizottság

 

5. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

140. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

           Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

6. A népkonyha szolgáltatás bevezetéséhez szükséges helyi rendeletek módosítása

86. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

          Tárgyalja:    valamennyi  bizottság

 

7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

51. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

         Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

8. Döntés garázs helyek értékesítéséről

141. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

          Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

 

9. Döntés önkormányzati feladatok finanszírozásáról a többlet adóbevétel terhére

127. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető                 

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

10. Néhai Herendi János díszsírhelyén síremlék létesítése

125. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

       Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

11. Tájház felújításához kapcsolódó egyéb munkákra kivitelező kiválasztása

130. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

          Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

12. A 2021. II. félévében tervezett rendezvényekre forrás biztosítása

129. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette :   Csötönyi László ügyvezető                                       

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. 046/16 hrsz.-ú ingatlan hulladékmentesítése

118. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

                    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

14. Önkormányzati szúnyoggyérítéshez forrás biztosítása

62. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

15. A BÁT-KOM 2004 Kft. közfeladat ellátási szerződésének 1. számú módosítása

123. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette:    Pap Péter ügyvezető 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

16. Bát-Kom 2004. Kft. vállalkozási keretszerződésének módosítása

116. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

17. Városüzemeltetési beruházási és felújítási feladatok ellátására kivitelező kiválasztása

132. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

18. Piac létrehozása Bátaszéken projekthez kapcsolódó feladatok ellátására vállalkozók kiválasztása

134. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

19. 2022. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

133. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

20. MECADOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítása

138. számú előterjesztés

             

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

         Tárgyalja:    Szociális Bizottság

 

21. Polgármester 2021. évi szabadságtervének jóváhagyása

136. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

22. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű támogatási kérelemhez, kivitelező kiválasztására vonatkozó 3. közbeszerzési eljárás megindítása (ZÁRT)

135. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

 

23. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

   Szóbeli előterjesztés

   Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2021. június 23.                                                        

 

Dr. Bozsolik Róbert

    polgármester

 

 

 

 

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás