2021. május 31-i polgármesteri döntés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

a Kormány által a 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva

 

2021. május 31-án, hétfőn

az alábbi napirendben hoz döntést.

 

 

Napirendek

 

 

 

1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakás állomány felújításával és hasznosításával kapcsolatos átmeneti döntés meghozatala

113. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle Anna aljegyző

 

2. TOP általános iskola energetikai projekt megvalósításához többlet önkormányzati önerő biztosítása

120.számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. irodavezető

 

3. Tájékoztatás a 0131/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos eljárásról (ZÁRT)

115.számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2021.május 28.       

 

 

                                                           Dr. Bozsolik Róbert

                                                               polgármester  

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás