2021. október 18-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2021. október 18-án (hétfő) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  Lejárt határidejű határozatok

 

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Önkormányzati képviselő eskütétele, részére megbízólevél átadása

 

 

2.  Bizottsági tag, bizottsági elnök megválasztása

            Szóbeli előterjesztés

 

            Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

3.  A BÁT-KOM 2004 Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés IX. sz módosításának jóváhagyása

            194. számú előterjesztés

            Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

            Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                                    Pap Péter ügyvezető

            Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

 

4.  V. Bátaszéki Bornapok szakmai és pénzügyi beszámolója 

            197. számú előterjesztés

   

            Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

            Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

                                    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

            Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

                                    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

5.  Természetbeni szociális juttatásokhoz szükséges kötelezettségvállalások jóváhagyása

            189. számú előterjesztés

   

            Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

            Készítette:        Dr. Firle Anna aljegyző

                                    Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

            Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

                                    Szociális Bizottság

 

6.  A Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesülettel kötendő ingyenes használatba adási szerződés jóváhagyása

            192. számú előterjesztés

 

          Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       valamennyi bizottság

 

7.  A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

            193. számú előterjesztés

            Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné Dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       valamennyi bizottság

 

8.  A belterület egyes részeinek közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

            195. számú előterjesztés

  

            Előterjesztő:     Dr. Bozsolik Róbert polgármester

            Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

            Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

​     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság   

 

9.  Elektromos ellátó rendszer felújítási munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztása

   196. számú előterjesztés

             

            Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

            Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

            Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

10. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

            Szóbeli előterjesztés

            Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2021. október 08. 

 

 

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás