2021. szeptember 29-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2021. szeptember 29-én (szerda) 18 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Házasságkötő terme, Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Lejárt határidejű határozatok

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23). önk.-i rendeletének III. számú módosítása

171. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető                  

Tárgyalja:   valamennyi  bizottság

 

2.  A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ingatanvagyonával kapcsolatos döntések

182. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

3.  Evandi-Med Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítása

175. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja      Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

Szociális Bizottság

 

4.  A lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

172. számú előterjesztés

 

 Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

5.  Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak és közművek építéséhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosítása   

179. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

6.  Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány megszűnése

161. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

7.  Döntés a Bátaszéki Sport Egyesület kérelméről

173. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

8.  Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázatra II. támogatási kérelem benyújtása

174. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

9.  Ipari park földárok tervezésére vállalkozó kiválasztása

177. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

            Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

10.  A Kövesdi utca zárt csapadékvíz elvezetésének tervezésére vállalkozó kiválasztása

178. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

11.  Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása

180. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

           

12.  Vázkerámia lakótelep ingatlantulajdonosainak kérelme

181. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

13.  A bátaszéki belterületi 46/21 hrsz-ú helyi közút magánúttá minősítéséhez szükséges előzetes megállapodás jóváhagyása

183. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 

 

14.  Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása

184. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle Anna aljegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

15. „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-    20 kódszámú felhívás keretében Piac létrehozása Bátaszéken című projekthez piacépület kiviteli terveinek tervező kiválasztása

185. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 

 

16.  A Bonyhádi úton az 54/37 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó új garázs helyek tervezési feladatainak   elkészítése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásról

186. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság

 

17. Belterületi utak 2021. II. félévi aszfaltburkolat-javítási (kátyúzási) munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztása

187. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 

 

18. Beszámoló a város környezeti állapotáról

188. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 

 

19. A 2021. évi TETT támogatás felhasználásának módosítása

190. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 

 

20. A 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv 2. számú módosítása

191. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 

 

21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2021. szeptember 20. 

 

Dr. Bozsolik Róbert

    polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás