2022. április 27-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. április 27-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.03.19-04.21

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Tájékoztató a Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2021. évi tevékenységéről

75. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        kuratóriumi elnökök

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                   

2. A Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatási kérelme

          73. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

3. Bátaszéki székhelyű civil szervezetek 2022. I. félévi támogatása

74. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Diószeginé Halász Orsolya szociálpolitikai ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4. A 2022. évi TETT támogatások felosztásának módosítása

72. számú előterjesztés

           

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

                        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A TOP_Plusz- 1.2.3-21 kódszámú, Belterületi utak fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum tartalmának jóváhagyása

77. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Döntés a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt támogatási kérelmének benyújtásáról

78. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Energia-megtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez forrás biztosítása

79. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A „BÁTASZÉK VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

          80. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2021. évi teljesítéséről 

81. számú előterjesztés

          Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Volánbusz Zrt

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                     

10. Döntés a 2021-27-es időszakban megvalósítandó projektek listájának módosításáról

82. számú előterjesztés

           

          Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Döntés építési telkek értékesítésre történő kijelöléséről

83. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő átjárási szolgalmi jog keletkeztetésének jóváhagyása

84. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Döntés a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt támogatási kérelmének benyújtásához megalapozó dokumentumok készítésére forrás biztosítása

86. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mbvárosüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2022. április 21.

                                                                   

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás