2022. augusztus 31-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. augusztus 31-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt_határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.06.17-08.25

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2022. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről

143. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:       Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                       Felügyelő Bizottság

                                   

2. A Bát- Kom 2004 Kft. közfeladat- ellátási szerződésének V. számú módosítása

144. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság                       

 

3Az önkormányzati bérlakás állomány 2022. évi felújítási tervének 1.sz. módosításának jóváhagyása

145. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4Döntés Városi Tanuszoda üzemeltetésének átadásáról

146. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

                        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

5. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről, és döntés a Nkft. 2022. évi üzleti tervének II. számú módosításáról                

147. számú előterjesztés

       

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető                  

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

               Felügyelő Bizottság

 

6. A villamos energia és a gázenergia árváltozásból adódóan a 2022. évi költségvetésben jelentkező többletkiadások vizsgálata, a finanszírozhatóság érdekében szükséges döntések meghozatala

153. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                             

7. A 2023. évi energia beszerzés alternatíváinak megvitatása  

139. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető                                         

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8.  Beszámoló a 2021/2022-as nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2022/2023-es nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól  

148. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Simon Csabáné igazgató

Készítette:       Simon Csabáné igazgató

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

9. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat keretében II. támogatási kérelem benyújtása

151. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Tájékoztató a 2022. I. félévi adó és számlatartozásról

152. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                         Adorján Viktória pénzügyi előadó

                         Kőművesné Monigl Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

 

11. Bátaszék Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött szerződés módosítása

149. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Döntés a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

154. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                        Béres István főépítész

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                     Szociális Bizottság

 

13. Döntés a 37/13 hrsz. ingatlan értékesítéséről

155. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A 2022. évi Gördülő Fejlesztési Terv 1. számú módosítása

156. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Döntés a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének támogatási kérelméről

157. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna  aljegyző

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Döntés a Szent István téri betonút felújításáról

            158. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17Döntés külterületen lévő áteresz átépítéséről

159. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18.  A belterület egyes részeinek közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

160. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19Kövesdi utca gyalogos átjáró felújítására vállalkozó kiválasztása

161. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20A TOP-3.2.1-16-16TL1-2019-00026 azonosító számú „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósításához többlet forrás biztosítása

162. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21Ipari park üzemeltetésére szolgáltató ismételt kiválasztása

163. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22Döntés az 1935 hrsz. ingatlan értékesítéséről

164. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23Döntés vadgesztenye fák ápolására forrás biztosításáról

166. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. Bátaszéki székhelyű civil szervezetek 2022. II. félévi támogatása

168. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

                         dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

25Kövesdi bekötőút pótmunka finanszírozása

150. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

26. Sportcsarnok parkettájának minőségi kifogásáról  (ZÁRT ülésen)

            165. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

27. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmek elbírálása (ZÁRT ülésen) 

169. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

                         dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

       

28. Önkormányzati hatósági ügyek megvitatása (ZÁRT ülésen)

            170. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

29. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

 

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2022.augusztus 23.

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás