2022. december 14-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. december 14-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.11.24-12.06

 

 

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetői állására érkezett pályázatok elbírálása

244. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja         Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság       

 

2. Az önkormányzati bérlakás állomány 2023. évi felújítási tervének jóváhagyása 

243. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 2023. évi működésének támogatása

234. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Ill József tűzoltóparancsnok

                         Karádi Mariann könyvelő

Tárgyalja         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

245. számú előterjesztés

          

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:        Kádár Andrásné belső ellenőr

                         Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

5Az Ipari parkban lévő 61/28 hrsz. ingatlan bérletére vonatkozó szerződés jóváhagyására 

246. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Döntés a belterület 744/20 hrsz. önkormányzati ingatlan egy részének értékesítéséről

247. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7Megváltozott munkaképességű dolgozók 2023. évi foglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

249. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

     Szociális Bizottság

 

8. 2023. évi védőoltási program folytatásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

250. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

                        Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző   

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                      Szociális Bizottság

 

9. 2023. évi felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj program folytatásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

254. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

                        Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző   

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

10. A Deák Ferenc utca zárt csapadékvíz elvezetésének tervezésére vállalkozó kiválasztása és pénzügyi fedezet biztosítása

251. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A Kossuth utca 49. szám alatti ingatlanon lévő épületek bontására vállalkozó kiválasztása és pénzügyi fedezet biztosítása

235. számú előterjesztés

                 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A képviselő- testület 2023. évi üléstervének jóváhagyása

253. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

          Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Szociális Bizottság

 

13. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2022. december 8.

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás