2022. február 09-i rendkívüli együttes testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek képviselő-testületeivel  RENDKÍVÜLI EGYÜTTES ülését

 

 

2022. február 09-én (szerdán ) 15.30 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

___________________________________________________________________________

 

1. A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás és a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének véleményezése

21. számú előterjesztés

          

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                    Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző

                   Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő testülete tárgyalja:

 

 

2. Vöröskereszt támogatási kérelme

26. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette :   dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

3. A 2022. évi TETT támogatások felosztása

27. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette :   Bozsolik Zoltán mb. üzemeltetési irodavezető

                     Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

4. Polgármester 2022. évi szabadságtervének jóváhagyása

33. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette :   Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 

 

 

Bátaszék, 2022. február 4.                                       

 

 

 

                                                                      Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás