2022. február 15-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. február 15. (kedd) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok_20220215

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.01.01-02-09

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1.  A Bát- Kom 2004 Kft. 2022. évi üzleti tervének és szerződéseinek módosítása

22. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                    Felügyelő Bizottság                             

 

2. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évi üzleti tervének és szerződéseinek módosítása

23. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Felügyelő Bizottság

3. Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

24. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

                        Adorján Viktória pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4. A Városi Könyvtár beszámolója a 2021. évben végzett munkájukról, tájékoztató a 2022. évi elképzeléseikről, feladataikról

25. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:    Sági Lajosné intézményvezető

Készítette:        Sági Lajosné intézményvezető

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

5. Döntés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 2. számú módosításáról

          14. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

6. A 2022. évi közfoglalkoztatási program indításának jóváhagyása

28. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                    Szociális Bizottság

 

7. Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

30. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérő

32. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bonnyai József, a PG Bizottság elnöke

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A 2022. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

39. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       -

10. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása (ZÁRT ülésen)

            31. számú előterjesztés

 

            Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                  Szociális Bizottság

             Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

11. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmek elbírálása (ZÁRT ülésen)

34. számú előterjesztés

           

           Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

12. Vételi ajánlat tételének megvitatása (ZÁRT ülésen)

35. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2022. február 7.

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás