2022. január 26-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2022. január 26. (szerda) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.12.10-12.31

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1.  Tájékoztató a városi köztemető 2021. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról, a 2022. évi Üzemeltetési és Fejlesztési Tervének elfogadása, fejlesztési költségek meghatározása

     1.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezető

Készítette:        Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                             

2. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

2. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Felügyelő Bizottság

 

3.  A BÁT-KOM 2004 Kft.-vel kötött szerződések felülvizsgálata

3. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Felügyelő Bizottság

 

4.  A 2022. évi önkormányzati rendezvényprogram és költségének jóváhagyása

6. számú előterjesztés

              

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                       Felügyelő Bizottság

 

5. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

4. számú előterjesztés

      

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                    Felügyelő Bizottság

 

6. A Bátaszékért Marketing Nkft.-vel kötött szerződések felülvizsgálata

5. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                             Felügyelő Bizottság

 

7. Egyes városüzemeltetési feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása

7. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

          8. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A IV. háziorvosi körzet feladatainak tartós ellátása érdekében pályázati felhívás közzététele

            9. számú előterjesztés

 

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                 Szociális Bizottság

 

10. Egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás felhasználásához közbeszerzési szakértő kiválasztása

 10. számú előterjesztés

            

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.   A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása)

11. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                       Szociális Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

12. Fizetési kötelezettséget megállapító rendeletek felülvizsgálata

12. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

                        Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                      Szociális Bizottság

            Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

13. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása az Mötv. módosítása alapján

13. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Döntés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 2. számú módosításáról

14. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                  Szociális Bizottság

          Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

15. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

15. számú előterjesztés

             

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                 Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

16. TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok készítésére vállalkozó kiválasztása

16. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                 

17. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

17. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Sziebert-Csele Viktória igazgatási ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

18. Ipari parkban fekvő ingatlan bérletére vonatkozó szerződés módosításának jóváhagyása

18. számú előterjesztés

        

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2022. január 14.

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás