2022. június 22-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. június 22-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.05.20-06.16

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

 

1.  Javaslatok a köztemetővel kapcsolatban felmerült észrevételek megoldására

115. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Nyakas Gábor  ügyvezető

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

2.  Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2021. évi ellátásáról

111. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Készítette:        Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja:       Szociális Bizottság

 

3Javaslat étkezési térítési díjak emelésére

130. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Lampek- Bognár Zsuzsanna élelmezésvezető

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                      Szociális Bizottság

 

4.  Szociális alapszolgáltatások térítési díjainak változása

131. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                      Szociális Bizottság

 

5.  Bát-kom 2004 Kft. üzemeltetési szerződésének módosítása

116. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

                        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület részére ingatlan ingyenes használatba adása

104. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

7. Pénzügyi elszámolás a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

112. számú előterjesztés

           

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető                  

                        Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi előadó

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                      Szociális Bizottság

 

8. Bátaszék Város Önkormányzat gesztorságával működő társulások 2021. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

          113. számú előterjesztés

             

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető                  

                        Bucherné Berg Tímea pénzügyi előadó

                        Bosnyák Erika pénzügyi előadó

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                     Szociális Bizottság

 

9. Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.07). önk.-i rendeletének I. számú módosítása

114. számú előterjesztés

          

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető                  

                        Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                    Szociális Bizottság

 

10. Döntés az Orbán utcai volt vízmű ingatlan értékesítéséről

108. számú előterjesztés

       

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

          

11.     Bátaszéki székhelyű civil szervezetek 2022. II. félévi támogatása

117. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

          

12.     Bátaszék Város Önkormányzata által nyújtott felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj őszi fordulójához forrás biztosítása

118. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A Malom utcai vízelvezető árok burkolásához hozzájárulás

119. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Tájékoztató a Bátaszék víziközmű rendszer műszaki állapotáról és fejlesztési igényeiről

120. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15.  Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. és a Re-Víz Duna-menti Kft. 2021. évi beszámolóinak tudomásul vétele, továbbá az E.R.Ö.V. Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

121. számú előterjesztés

          

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.

                        Re-Víz Duna-menti Kft.

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.  A 2023. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

122. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Döntés földút helyreállításáról

123. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18A József A. utca közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

124. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

            

19. Természetbeni szociális juttatásokhoz szükséges kötelezettségvállalások jóváhagyása

127. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző 

                        Diószeginé Halász Orsolya szociálpolitikai ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                      Szociális Bizottság

 

20Számvevőség épület bérleti jogviszonyainak rendezése

128. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21Elektromos gépjármű töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása

129. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22Hozzájárulás harangláb elhelyezéséhez a Romkertben

132. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23Döntés a Települési Klímastratégia elfogadásáról

125. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

            

24Konzorciumi megállapodások jóváhagyása a TOP_PLUSZ TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, Belterületi közutak fejlesztése című felhívásra beadott pályázatok megvalósítása érdekében

134. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

            

25Döntés Bátaszék Város településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítása során beérkezett véleményekről

135. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                    Szociális Bizottság

 

26Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatási kérelme

136. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző  

 

27. 2022. évi nyári diákmunka program jóváhagyása 

137. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kovács Veronika személyügyi ügyintéző    

 

28.  A viharkárok enyhítésére lakosság részére támogatás biztosítása (ZÁRT ülés)

126. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

29A „Bátaszék Város egyedi kormánytámogatásból megvalósuló fejlesztései 2022” tárgyú, kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, a kivitelező kiválasztása (ZÁRT ülés)

133. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                        Bakó Zoltán közbeszerzési szakértő

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Bátaszék, 2022. június 14.

 

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás