2022. május 25-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. május 25-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok_20220525

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.04.22-05.19

 

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén végzett 2021. évi tevékenységéről

59. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok igazgató

Készítette:        Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltségvezető

 

2. A város 2021. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése         

94. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezető

Készítette:        Dr. Marcsek Sándor r. ezredes kapitányságvezető

 

3. Beszámoló a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről

96. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bóta Gyula tűzoltóparancsnok   

 

4. Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2021.évi tevékenységéről

95. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:    Farkas András elnök

Készítette:        Farkas András elnök              

 

5. Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

103. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

98. számú előterjesztés

      

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Felügyelő Bizottság

 

7. Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának és szakmai beszámolójának elfogadása

99. számú előterjesztés

         

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Felügyelő Bizottság

 

8. A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

97. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:        Péter Róbert szociális ügyintéző

    Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

    Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja:       Szociális Bizottság        

 

9. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022/2023. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezése

105. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    Simon Csabáné óvodaigazgató

Készítette:        Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

100. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

     Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Szociális Bizottság

 

11. Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

76. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

    Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

   Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  Szociális Bizottság

 

12. Tájékoztató a 2021. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

101. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:        Kőművesné Monigl Zsuzsanna főtanácsos

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

106. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle- Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  Szociális Bizottság

 

14. Konzorciumi megállapodások jóváhagyása TOP_PLUSZ pályázatok megvalósítása érdekében

102. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Ditrói Napok rendezvényen való részvételre

110. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   

16. Új vételi ajánlat a horgásztó és egyéb területek önkormányzati tulajdonba vétele érdekében (ZÁRT ülésen)

109. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. A „Bátaszék Város egyedi kormánytámogatásból megvalósuló fejlesztései 2022” tárgyú, kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása) (ZÁRT ülésen)

85. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2022. május 19.

 

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás