2022. március 23-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. március 23. (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 lejárt határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum tartalmának jóváhagyása

          60. számú előterjesztés

       

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Döntés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 2. számú módosításáról

14. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Szociális Bizottság

 

3. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2022. évi feladat tervének elfogadása

45. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A városi Tanuszoda 2021. évi üzemeltetésének tapasztalatai

46. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Bát-Kom 2004. Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés VIII.sz. módosításának jóváhagyása     

61. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évi szakmai tervének elfogadása

47. számú előterjesztés

             

Előterjesztő:    Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

7.  2022. évi testvértelepülési programok

54. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

8. Tájékoztató a 2021. II. félévi adó és számlatartozásról

48. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:       Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

   Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

   Kőművesné Monigl Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23). önk.-i rendeletének IV. számú módosítása

49. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

   Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

  Szociális Bizottság

 

10. A Társulási Tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulások 2021. évi működéséről

50. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

  Szociális Bizottság

 

11. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálata   

51. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Szociális Bizottság

 

12. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat 2022. évi I. támogatási kérelem benyújtása

52. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13.  Dombóvár 0329/23 hrsz. alatti ingatlan 186/10000 tulajdoni hányadára érkezett vételi ajánlat

56. számú előterjesztés

            

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Ipari parkban fekvő ingatlan bérletére vonatkozó szerződés módosításának jóváhagyása

57. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Egyedi kormánydöntés alapján érkező támogatás felhasználásához műszaki ellenőr és tervező kiválasztása

62. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése Bátaszéken tárgyú projektek pályázatainak benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok készítésére vállalkozó kiválasztása

63. számú előterjesztés

             

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú, Rekultivált hulladéklerakó lezárása Bátaszéken tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok készítésére vállalkozó kiválasztása

64. számú előterjesztés

          

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, Közétkeztetési célt szolgáló konyha korszerűsítése Bátaszéken tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok készítésére vállalkozó kiválasztása

65. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú, Illegális hulladéklerakó felszámolása Bátaszéken tárgyú projekt pályázatának benyújtásához szükséges megalapozó dokumentumok készítésére vállalkozó kiválasztása

66. számú előterjesztés

          

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Sárköz Jövőjéért Egyesület kérelme

          44. számú előterjesztés

          

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

21. 2022. évi húsvéti adománygyűjtő akció szervezése és meghirdetése

          55. számú előterjesztés

            Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

                        Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

                     

22A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2022. március 17.

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás