2022. november 30-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. november 30-án (szerda) 15 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.10.21-11.23

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Kormány 473/2022.(X.5.) Korm. határozat elvárása szerinti önkormányzati menedzsmentterv jóváhagyása 

214.számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

                Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

               Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

               Szociális Bizottság

 

2.  Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2022. évi működéséről

215. számú előterjesztés

Előterjesztő:     Rudolf László  a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

Készítette:        Rudolf László  a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalja         Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                     

3Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2022. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről 

216. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:     Pap Péter ügyvezető

Készítette:        Pap Péter ügyvezető 

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

​    Felügyelő Bizottság

 

4. Döntés a tanuszoda 2023. évi működtetéséről

217. számú előterjesztés

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

5Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2022. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről  

218. számú előterjesztés

        

Előterjesztő:     Csötönyi László ügyvezető

Készítette:        Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Felügyelő Bizottság

 

6. Javaslat a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. működési támogatásának kiegészítésére

238. számú előterjesztés

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                          Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

7. Háziorvosi tevékenység ellátására kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása az EVANDI-MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel

226. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Szociális Bizottság

                                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8Bátaszéki Sport Egyesület rendkívüli működési támogatási kérelme

231. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                          Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

9.  Javaslat intézményeket érintő működési szünet elrendelésére

223. számú előterjesztés

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Intézményvezetők

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

10.  A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

220. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

11. Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önk.-i rendeletének III. számú módosítása

221. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető                               

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

12. Javaslat étkeztetési térítési díjak módosítására

242. számú előterjesztés

                                                                                                             

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                       Szociális Bizottság

 

13. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

240. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Döntés a 2023. évi energiabeszerzésről

222. számú előterjesztés

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

15. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

227. számú előterjesztés

​​

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

                        Diószeginé Halász Orsolya HEP referens                     

Tárgyalja:        Szociális Bizottság

 

16. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása

224. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

    Dudar Diána igazgatási ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                      Szociális Bizottság

                                    

17. Tolna Megyei Foglalkoztatási – Gazdaságfejlesztési Együttműködési Megállapodás jóváhagyása

241. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                       Szociális Bizottság

 

18. A Budai u. 35-37. szám alatti épület fizikoterápiás rendelő helyiségébe fűtőberendezés beszerzésének jóváhagyása

225. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Közvilágítás időtartamának szabályozásával kapcsolatos döntések meghozatala

232. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 

                                    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

20. Az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos döntések meghozatala

212. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. elektromos áramdíj hátralékára kezesség vállalása

233. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Döntés a „Piac kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében többlet forrás biztosításáról

228. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. A Kossuth utca 49. szám alatti ingatlanon lévő épületek bontására vállalkozó kiválasztása

235. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. A Dazafír Kft. kérelmével kapcsolatos döntések meghozatala

            236. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

25. Ipari parkban fekvő ingatlanok bérletére vonatkozó szerződés módosításának jóváhagyása

237. számú előterjesztés

        

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

26. Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kötendő kártalanítási megállapodás jóváhagyása

239. számú előterjesztés

      

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

27. A közös tulajdon megszüntetésére irányuló perben a 0131/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntés módosítása (ZÁRT ülésen)

229. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

28. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2022. november 22.

                                                          

Dr. Bozsolik Róbert

      

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás