2022. október 26-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2022. október 26-án (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Lejárt határidejű határozatok

  Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.09.22-10.20

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

 

1. A köztemetővel kapcsolatban felmerült észrevételek megoldására beérkezett ajánlatok megvitatása

197. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Nyakas László ügyvezető      

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

2A fizetési kötelezettséget megállapító rendeletek felülvizsgálata

199. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

          Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Szociális Bizottság

 

3Önkormányzati rendeletek módosítása

200. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                                              

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

4. Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa Alapító Okiratának módosítása

201. számú előterjesztés

        

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző          

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

           

5A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

            202. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző          

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

           

6. A belterület egyes részeinek közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

190. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

rgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtásának jóváhagyása

203. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető 

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Beszámoló a város környezeti állapotáról

204. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető 

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Döntés a 2022. évi karácsonyi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről

205. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                                             

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

10. A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

206. számú előterjesztés

                                                                                                                   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

11.  A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

207. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

12. Elektromos autó töltőállomás cseréjéről

208. számú előterjesztés

    ​

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Döntés a 2021-27-es időszakban megvalósítandó TOP PLUSZ projektek listájának módosításáról

209. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14.  A külterület 0729 hrsz. ingatlanon lévő hulladék elszállításához forrás biztosítására

210. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A Deák Ferenc utca zárt csapadékvíz elvezetésének tervezésére forrás biztosítása

198. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Az önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos döntések meghozatala

212. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Döntés a Kossuth utca 49. szám alatti ingatlanon lévő épületek bontására vállalkozó kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás megindítása (ZÁRT ülésen)

211. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Döntés ipari parkban lévő ingatlan értékesítéséről (ZÁRT)

213. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2022. október 18.

                                                          

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás