2022. szeptember 19-i rendkívüli testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

 

2022. szeptember 19. (hétfő) 16.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Javaslat a Bát- Kom 2004 Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására

172. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető       

Készítette:    Pap Péter ügyvezető

 

2. Javaslat a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására

174. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető          

Készítette:    Csötönyi László ügyvezető

 

3. Tájékoztató az energiaköltségek emelkedésével összefüggő többletforrásigény finanszírozhatóságáról, a költségek csökkentésére irányuló intézkedési tervről

173. számú előterjesztés

            

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

 

4. Az önkormányzat víziközmű vagyonának, víziközmű működtető eszköz tulajdonjogának és a víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedésének átruházására irányuló tulajdonosi jogkört igénylő döntés meghozatala

175. számú előterjesztés

              

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

 

5. Döntés az önkormányzati tulajdonú 61/19 hrsz. ingatlant terhelő jogok bejegyzéséről

176. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 

6. Közös tulajdont megszüntető telekalakítási megállapodás jóváhagyása (ZÁRT ülés)

177. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2022. szeptember 14.

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás