2023. április 26-i együttes testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek képviselő-testületeivel tartandó EGYÜTTES ülését

 

 

2023. április 26-án (szerdán) 15.30 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

___________________________________________________________________________

 

1. Beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

78. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

                       Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                       Bozsolik Zoltán mb. vü.-i irodavezető

Tárgyalja:      valamennyi bizottság

 

2. Beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

79. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                     Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

3. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetésének elfogadása, valamint a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására szóló megállapodás módosítása

80. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                     Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

4. A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény- fenntartó Társulás II. számú és a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2023. évi költségvetése I. számú módosításának véleményezése

91. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                       Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

        Tárgyalja:   valamennyi bizottság

 

 

 

Bátaszék, 2023. április 20.                                       

 

 

 

 

                                                                      Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás