2023. április 26-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2023. április 26-án (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Az átruházott hatáskörben hozott döntések

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

1.  Tájékoztató a Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2022. évi tevékenységéről

81.számú előterjesztés

   

Előterjesztő:  dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Kuratóriumi elnökök

Tárgyalja:     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2.         Elvi hozzájárulás önkormányzati tulajdonú ingatlan korszerűsítéséhez

92. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      

3. Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17). önkormányzati rendeletének I. számú módosítása

83. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                         Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

             Szociális Bizottság

                                                

4. „FOGADJ ÖRÖKBE” örökségvédelmi program indítására

85. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

    Béres István főépítész

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        

5A város rendezési tervének 2022. évi 1.sz. módosítása

65. számú előterjesztés

      

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                                  Béres István főépítész

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A Bát-Kom Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés XIV. módosításának jóváhagyása

74. számú előterjesztés

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

           Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7Belterület 61/24 és 61/20 hrsz. ingatlanokon építési anyag darálásra vállalkozó kiválasztása és pénzügyi fedezet biztosítása

90. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

           Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Döntés a „Piac kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt megvalósítása megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról (ZÁRT ülésen)

93. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

         Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2023. április 20.

 

 

 

 

                                                          

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás