2023. augusztus 2-i rendkívüli testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2023. augusztus 2 –án (szerda) 7.30 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Döntés helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztésének előkészítése kapcsán megalapozó dokumentumok elkészítésére vállalkozó kiválasztásáról

132. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kelemen Marianna városüzemeltetési ügyintéző

 

2. Javaslat központosított közbeszerzés keretében történő földgáz beszerzésre 

          122. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető 

 

3.II. Géza szobor javítási költség biztosításával kapcsolatos döntés

          128. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Farkas András közterület-felügyelő

 

4. A 2024. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

129. számú előterjesztés

                                           

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető 

 

5. Döntés Bátaszék Város Településrendezési tervének 2. számú módosításáról szóló önkormányzati határozat 2. számú módosításáról

          130. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

                        Béres István főépítész

 

6. Orbán utcai volt vízmű ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések módosítása

131. számú előterjesztés          

                           

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

                        Kelemen Marianna városüzemeltetési ügyintéző

 

7. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre szánt ingatlanok körének módosításáról (ZÁRT ülésen)

133. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

Bátaszék, 2023. július 31.                                                                

 

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

                polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás