2023. augusztus 30-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2023. augusztus 30-án (szerda) 15 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

​​ Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

​ Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023.06.15-08.22.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Beszámoló a 2022/2023-as nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2023/2024-es nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól, valamint a MOB dolgozói álláshelyei számának módosítása

135. számú előterjesztés

      

Előterjesztő:    Simon Csabáné MOB igazgató

Készítette:       Simon Csabáné MOB igazgató

Tárgyalja:      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2023/2024-es nevelési év heti nyitvatartási rendje meghatározásának véleményezése

165. számú előterjesztés

 ​     

Előterjesztő:    Simon Csabáné MOB igazgató

Készítette:       Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                            

3. A BÁT-KOM 2004. Kft. 2023. évi féléves beszámolójának elfogadása és az üzleti terv módosítása

134. számú előterjesztés

                 

Előterjesztő:   Pap Péter ügyvezető

Készítette:      Pap Péter ügyvezető                    

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                    Felügyelő Bizottság

 

4Helyi piacra vonatkozó döntések meghozatala

156. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2023. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről

136. számú előterjesztés

         

Előterjesztő:  Bence Diána ügyvezető

Készítette:     Bence Diána ügyvezető

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Felügyelő Bizottság

 

6. Javaslat a 2023. évi Bátaszéki Bornapok rendezvényhez kötődő szponzori és reklámtevékenység ellátására szóló alvállalkozói szerződés megkötésére

161. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről

138. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

   Adorján Viktória pénzügyi előadó

Tárgyalja:      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

   Szociális Bizottság

  

8. Tájékoztató a 2023. I. félévi adó és számlatartozásról

137. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:      Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

        Adorján Viktória pénzügyi előadó

                      Kőművesné Monigl Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

Tárgyalja :     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17). önkormányzati rendelet III. számú módosítása

141.számú előterjesztés

     

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                        Adorján Viktória  gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

            Szociális Bizottság

 

10. A BÁT-KOM Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés XVI. módosításának jóváhagyása

155. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület visszatérítendő támogatás iránti kérelme

139. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető 

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12Bátaszék Város Önkormányzata által nyújtandó felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

164. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

         Diószeginé Halász Orsolya ügyintéző

Tárgyalja:     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Döntés Bátaszék Város Településképi Rendeletének 3. számú módosításáról

142. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására szóló pályázat 2023. évi II. ütemű támogatási kérelmének benyújtására

143. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető         

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2022. évi teljesítéséről

144. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető         

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Az ORIM Dental Kft.-vel a fogszakorvosi tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

145. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

         Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17Döntés helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztésének tartalmára

150. számú előterjesztés

                

          Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Döntés a térfigyelő kamerák új felszerelési helyeinek kijelöléséről

149. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Döntés a Bonyhádi úton - az 54/37 hrsz-ú ingatlanon új garázs helyek kialakításával kapcsolatos döntések hatályon kívül helyezéséről

159. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Döntés külterületi árkok II. ütemű kaszálására forrás biztosításáról

            154. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21.  A 0622/1 hrsz. ingatlanon lévő híd felújítási munkái tervezési feladataira forrás biztosítására

            157. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Gólyafészek áthelyezésének jóváhagyása, forrás biztosítására

151. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. Bátaszék-Lajvér, Pincesor 2120/5 hrsz. alatti ingatlanon történt pincebeszakadás helyreállítása kivitelező kiválasztására

158. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. Csatlakozás a Budapest-Szekszárd-Baja tömegközlekedési járatok bővítésével kapcsolatos kezdeményezéshez

163. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

 

25. Tájékoztató az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság készített ellenőrzési Jelentéstervezetről (ZÁRT ülésen)

148. számú előterjesztés

---           

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

26.  A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

Bátaszék, 2023. augusztus 24.

 

 

 

 

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás