2023. december 18-i testületi ülés

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2023. december 18-án (hétfő) 14 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

 Átruházott hatáskörben hozott döntések

Kérdések, interpellációk

 

Bejelentések

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Döntés a Vicze János Városi Sportpálya létesítményeinek 2024. évi üzemeltetéséről

220. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bátaszéki Sport Egyesület

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra vonatkozó döntések meghozatala

223. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Pap Péter Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezető,

 Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. BÁT-KOM 2004. Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása, valamint a Kft.-vel fennálló szerződések felülvizsgálata

218. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Pap Péter Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezető

Készítette:    Pap Péter Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                    Felügyelő Bizottság

 

4. A BÁT-KOM 2004 Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés XVII. módosításának jóváhagyása

230. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető       

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása és a Nkft.-vel fennálló szerződések felülvizsgálata

219. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Bencze Diána Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezető

Készítette:    Bencze Diána Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezető,

 Takaróné dr. Mihó Beatrix mb. hatósági irodavezető

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

          Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17). önkormányzati rendeletének IV. számú módosítása

215. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető,

 Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

7. 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

216. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr,

Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A képviselő- testület 2024. évi üléstervének jóváhagyása

217. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9. Megváltozott munkaképességű dolgozók 2024. évi foglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

221. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb. hatósági irodavezető                       

Tárgyalja:    Szociális Bizottság

                     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

222. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens,

 Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző             

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

11. Bátaszék Város Önkormányzata által nyújtandó felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

224. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző,

 Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző             

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. 2024. évi védőoltási program folytatásához szükséges döntések meghozatala

225. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb. hatósági irodavezető,

 Péter Róbert szociális ügyintéző

Tárgyalja:   valamennyi bizottság

 

13. Döntés közterület elnevezéséről

226. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kovács Veronika ügyintéző, 

Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

                    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető       

Tárgyalja:   valamennyi bizottság

 

14. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása

227. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb. hatósági irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 2024. évi működésének támogatása

228. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Ill József tűzoltóparancsnok,

 Karádi Mariann könyvelő

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Belterület közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

229. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető       

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Tájékoztató az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által készített ellenőrzési Jelentésről és Jelentés alapján kiadott intézkedési tervről (ZÁRT ülésen)

231. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető       

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Bátaszék, 2023. december 7.

 

Dr. Bozsolik Róbert

                                                                                                     polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás