2023. február 15-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2023. február 15-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022.12.07-12.31.

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023.01.01-02.06.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató a városi köztemető 2022. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról, a 2023. évi Üzemeltetési és Fejlesztési Tervének elfogadása, fejlesztési költségek meghatározása

14.számú előterjesztés

Előterjesztő: Nyakas László Panteon Kft. ügyvezető

Készítette:    Nyakas László Panteon Kft. ügyvezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. A 2023. évi önkormányzati rendezvényprogram és költségének jóváhagyása

9. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:    Bencze Diána ügyvezető

Készítette:        Bencze Diána ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

3A Bátaszékért Marketing Nkft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

7. számú előterjesztés

        

Előterjesztő:    Bencze Diána ügyvezető

Készítette:        Bencze Diána ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

​    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4. Központi orvosi ügyeleti díjak meghatározása

38. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

5. Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyalása

10. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                        Adorján Viktória pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

           

6A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása

11. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                  Szociális Bizottság

 

7.  A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

12. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

                         Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

8Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

13. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9.  A 2023. évi TETT támogatások felosztása

15. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. A Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar fenntartásához szükséges támogatási kérelme

16. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                    

11.  Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme

17. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens                     

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                         Szociális Bizottság

 

12. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

18. számú előterjesztés

                                                                                                                    

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens                     

         Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

19. számú előterjesztés

    

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

20. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Dudar Diána igazgatási ügyintéző        

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            

15. Tájékoztató a víziközmű szolgáltatás átalakulásának folyamatáról és az ERÖV Víziközmű Zrt. 2023. évi üzleti tervéről

33 . számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Döntés adatvédelmi felelős biztosítására irányuló szolgáltatási szerződés megkötéséről

30. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                         

         Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                     

17. Palliatív Humán Szolgáltató Központ feladatellátási szerződés felbontására irányuló kérelme   (népkonyha szolgáltatás)

37. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens 

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                      Szociális Bizottság

 

18. Egyes városüzemeltetési feladatok ellátására vállalkozó kiválasztása

21. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Döntés a „Piac kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében eszköz beszerzésre vállalkozó kiválasztásáról

25. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Döntés a Magyar Közút Nzrt.-vel kötendő előzetes megállapodás jóváhagyása

31. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21.  Az Ipari parkban lévő 61/30 hrsz. ingatlan bérletére vonatkozó szerződés jóváhagyására

35. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Javaslat ingatlanok étékesítésre történő kijelölésére

36. számú előterjesztés

       

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

                        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. Döntés vis maior eseményre pályázat benyújtásáról

39. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

27. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bonnyai József PG Bizottság elnöke

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

25.  A 2023. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

            28. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

26. Polgármester 2023. évi szabadságtervének jóváhagyása

29. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 

27. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmek elbírálása (ZÁRT ülésen)

34. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Diószeginé Halás Orsolya ügyintéző

    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

28. Ipari parkban lévő 61/28 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyása (ZÁRT ülésen)

​41.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens                       

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

29. Az Ipari parkban lévő 61/30 hrsz. alatti ingatlan adásvételi előszerződés feltételeinek jóváhagyása  (ZÁRT ülésen)

            42. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  

30. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

Bátaszék, 2023. február 9.

                                                          

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás