2023. március 29-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2023. március 29-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. 2023. évi önkormányzati rendezvényprogram, valamint a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosítása

47.számú előterjesztés

     

Előterjesztő:  Bencze Diána ügyvezető

Készítette:     Bencze Diána ügyvezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2023. évi szakmai tervének elfogadása

55. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:    Bencze Diána ügyvezető

Készítette:        Bencze Diána ügyvezető

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                     

3BÁT-KOM 2004 Kft. 2023. évi feladat tervének elfogadása

54. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Pap Péter ügyvezető

Készítette:       Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Városi Könyvtár beszámolója a 2022. évben végzett munkájukról, tájékoztató a 2023. évi elképzeléseikről, feladataikról

56. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    Sági Lajosné igazgató

Készítette:        Sági Lajosné igazgató

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

  

5. A Társulási Tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulások 2022. évi működéséről

57. számú előterjesztés

        

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

          Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

           

6Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti- és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

58. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:     dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                        Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Szociális Bizottság

 

7. Tájékoztató a 2022. II. félévi adó és számlatartozásról

59. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                        Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

                        Kőművesné Monigl Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

8Közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 17/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

60. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző 

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására) társulási megállapodásának módosítása

61. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Bátaszéki székhelyű civil szervezetek 2023. évi támogatása

62. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

                         Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

Tárgyalja:       Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

           Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                    

11. Emléktáblák készítésére vállalkozó kiválasztása és pénzügyi fedezet biztosítása

63. számú előterjesztés

   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Döntés a Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezéséről

64. számú előterjesztés

                                                                                                                   

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A belterület közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

66. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           

14. Döntés a település területén lévő közúti forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségének megosztására vonatkozó megállapodásról

68. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens                                

          Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Külterületi út felújítására vállalkozó kiválasztására

            70. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Belterület 61/24 és 61/20 hrsz. ingatlanokon építési anyag darálásra vállalkozó kiválasztása és pénzügyi fedezet biztosítása

            71. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                    

17. Az önkormányzati tulajdonú 61/19 hrsz. ingatlant terhelő jogok bejegyzéséről szóló megállapodás jóváhagyása

72. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Döntés a „Piac kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében eszköz beszerzésre vállalkozó kiválasztásáról

73. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Szolgálati lakás iránti kérelem

69. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Ipari parkban lévő 61/30 hrsz.alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyása (ZÁRT ülésen)

53. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése (ZÁRT ülésen)

67. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                                  Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési ügyintéző 

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

Bátaszék, 2023. március 23.

 

 

                                                          

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás