2023. novenber 22-i testületi ülés

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2023. november 22-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

  • Kérdések, észrevételek a Bátaszék Rendőrőrs 2023. évi munkájával kapcsolatban

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2023. évi működéséről

190. számú előterjesztés

Előterjesztő: Rudolf László a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

Készítette:    Rudolf László a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2. Keresetek reálértékének csökkenését kompenzáló döntések meghozatala

194. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2023. évi 1-9 havi gazdálkodásának helyzetéről

192. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Bencze Diána a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Készítette:    Bencze Diána a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                     Felügyelő Bizottság

 

4. Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2023. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

191. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter a Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetője

Készítette:    Pap Péter a Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetője

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                              Felügyelő Bizottság

 

5. Vicze János Városi Sportpályán lévő műfüves pálya felújításáról szóló önkormányzati határozat végrehajtása

203. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Pap Péter a Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetője

Készítette:    Pap Péter a Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetője

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Döntés a 2023. évi karácsonyi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről

199. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető                      

Tárgyalja:    Szociális Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

196. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Döntés a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletet 3. számú módosítása során beérkezett vélemények elfogadásáról, valamint a módosító rendelet elfogadásáról

204. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása

193. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                    Szociális Bizottság

      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény- fenntartó Társulás III. számú és a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2023. évi költségvetése II. számú módosításának véleményezése

195. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

 Bucherné Berg Tímea pénzügyi előadó

Bosnyák Erika pénzügyi előadó

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Természetbeni szociális juttatásokhoz szükséges kötelezettségvállalás jóváhagyása

197. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző,

          Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:  Szociális Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Fizioterápiás feladatokra kötendő megbízási szerződés jóváhagyása

198. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető                      

Tárgyalja:    Szociális Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Döntés kamerarendszer bővítésére forrás biztosítására

200. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető          

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Döntés a Számvevőség épületének felújítása II. ütem tárgyú projekt kapcsán többlet forrás biztosításáról

201. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Lakossági járdaprogramhoz többlet forrás biztosításáról

202. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Az önkormányzati tulajdonú 61/19 hrsz. ingatlant terhelő jogok bejegyzéséről szóló megállapodás jóváhagyása

206. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    énzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Döntés Bátaszék Város Településrendezési Eszközeinek 2. számú módosítása során Települési Környezeti Értékelés készítéséről

207. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető          

Tárgyalja:    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                     Szociális Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Döntés a karácsonyi díszvilágítás 2023. évi korszerűsítéséhez többlet forrás biztosításáról

208. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekttel kapcsolatos ingatlan értékesítési döntések módosításáról (ZÁRT ülésen)

205. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

 

Bátaszék, 2023. november 16.

 

Dr. Bozsolik Róbert

                                                                                                     polgármester

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás