2023. október 25-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2023. október 25-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről​

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1.Fizetési kötelezettséget megállapító rendeletek felülvizsgálata

178. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette     dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Szociális Bizottság

 

2. A városi piac tartásáról szóló 13/2004 (VI.4.) KTR számú rendelet felülvizsgálata

140. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

          Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Javaslat központosított közbeszerzés keretében történő villamosenergia beszerzésre 

181. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

                    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Természetbeni szociális juttatásokhoz szükséges kötelezettségvállalás jóváhagyása

179. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

      Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Szociális Bizottság

 

5. Döntés a szociális előirányzatok módosításáról

180. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Szociális Bizottság

 

6Tájékoztatás a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken      tárgyú projekt megvalósításának ütemtervéről

177. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  

7.  A VI. Bátaszéki Bornapok szakmai és pénzügyi beszámolója

173. számú előterjesztés

            

Előterjesztő:  Bence Diána ügyvezető

Készítette:     Bence Diána ügyvezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

8. Döntés emléktábla elhelyezéséről és emléktábla szövegének kiegészítéséről

182.számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                    Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

9.  A buszmegálló közelében nyilvános illemhely kialakítása

183. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. A belterület egyes részeinek ideiglenes közlekedés-szabályozásával kapcsolatos döntés meghozatala

            184. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Döntés a Vicze János Városi Sportpálya létesítményeinek üzemeltetéséről

87. számú előterjesztés

              

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                                Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

12. Javaslat Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelésére valamint az intézményeket érintő működési szünet elrendelésére

160. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester, dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:    intézményvezetők,  dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

       Szociális Bizottság

 

13Beszámoló a város környezeti állapotáról

186. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása (ZÁRT ülésen)

185. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:      dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

15.Döntés a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekttel kapcsolatban ingatlan vásárlásról  (ZÁRT ülésen)

187. számú előterjesztés

           

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

 

Bátaszék, 2023. október 19.

 

 

 

 

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

                                                                                                     polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás