2023.június 21-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2023. június 21-én (szerda) 16 órára

összehívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

 

1. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi elszámolás

114.számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Készítette:       Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

    Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi előadó

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Bátaszék Város Önkormányzat gesztorságával működő társulások 2022. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

115. számú előterjesztés

           

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Tóthné lelkes Erika pénzügyi irodavezető

  Bucherné Berg Tímea pénzügyi előadó

  Bosnyák Erika pénzügyi előadó                     

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17). önkormányzati rendelet II. számú módosítása

116. számú előterjesztés

     

Előterjesztő:  dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

                      Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző

Tárgyalja:     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

           Szociális Bizottság

 

4. Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2022. évi ellátására

117. számú előterjesztés

Előterjesztő:    Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Készítette:        Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja:       Szociális Bizottság  

     

5. A védőnői feladat átadásához kapcsolódó döntések meghozatala

118. számú előterjesztés

               

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:       Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

    Szociális Bizottság

 

6. Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa Alapító Okiratának módosítása

124. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Tárgyalja:      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

7. A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

126. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                         

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

            

8Döntés térfigyelő rendszer korszerűsítésére vállalkozó kiválasztására

110. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Döntés helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztésének előkészítéséről

125. számú előterjesztés

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Döntés külterületi árkok kaszálására vállalkozó kiválasztására

121. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.Döntés hírközlési hálózat megépítéséhez történő hozzájárulásról

123. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A Kossuth Lajos utca 28. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes jövőbeni átadása

119. számú előterjesztés

  

Előterjesztő:   dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:      Takaróné dr. Mihó Beatrix jogi referens

Tárgyalja:      Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a besigheimi Winzefestre

120. számú előterjesztés

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:        Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

14. 2023. évi nyári diákmunka program jóváhagyása

127. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:    dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:        Kovács Veronika személyügyi ügyintéző   

Tárgyalja:        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

 

 

Bátaszék, 2023. június 14.

 

Dr. Bozsolik Róbert

             polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás