2024. február 14-i testületi ülés

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2024. február 14-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Bátaszék Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása

23. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető,

Adorján Viktória pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:   valamennyi bizottság

 

2. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása

24. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető

Tárgyalja:    Szociális Bizottság

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A 2024. évi TETT támogatások felosztása

25. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

26. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonnyai József a PG Bizottság elnöke

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                    

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. 2024. évi húsvéti adománygyűjtő akció szervezése és meghirdetése

27. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető

          Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető         

Tárgyalja:   Szociális Bizottság

         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Javaslat Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelésére

28. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                    

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                    

Tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

7. A BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezetője 2024. évi személyi juttatásainak meghatározása

29. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                    

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

         Felügyelő Bizottság

 

8. Döntés a Vicze János Városi Sportpálya létesítményeinek üzemeltetéséről

30. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A Mentha Aquatica Kft.-vel, vérszállításra kötendő szerződés II. módosítása

31. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:    Szociális Bizottság

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Önkormányzati delegáció jóváhagyása

34. számú előterjesztés  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző                    

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

11. Számvevőségi épület felújításának III. üteméhez tervező kiválasztása

35. számú előterjesztés  

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről ZÁRT ülés

36. számú előterjesztés  

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

Bátaszék, 2024. február 8.

 

 

Dr. Bozsolik Róbert

                                                                                                     polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás