2024. február 28-i rendkívüli testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2024. február 28–án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó Köztestület 2023. évi támogatási szerződésének módosítása iránti kérelme

40. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Döntés a nemzetközi Eurómóka/Juxspiele játékokon való részvételről

41. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Városi köztemetőben belső térburkolat elkészítésére vállalkozó kiválasztása

42. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési ügyintéző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Háziorvosi tevékenység ellátására kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása az MECADOR Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel

43. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetői állására kiírt pályázati eljárás lezárása

44. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:    Szakmai Bizottság

         Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

6. Védőnői szolgáltatási helyekhez kapcsolódó együttműködési megállapodás időtartamának meghosszabbítása

45. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Takaróné dr. Mihó Beatrix mb.hatósági irodavezető

Tárgyalja:     --

 

7. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmek elbírálása (ZÁRT ülésen)

32. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Diószeginé Halász Orsolya szociális ügyintéző

Tárgyalja:   Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

Bátaszék, 2024. február 26.                                                                        Dr. Bozsolik Róbert

                    polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás