Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülésének​ ​napirendi pontjai és ​letölthető ​előterjesztései.

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017. október 26.-án (csütörtökön) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

*            ​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2017.09.15. - 10.12.

 

*            Kérdések, interpellációk

*            Bejelentések

 


NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás és a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

226. számú előterjesztés

226. sz.et.

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2. A víziközmű- rendszer tekintetében ellátásért felelősök képviseletéről szóló írásbeli megállapodások ismételt jóváhagyása

227. számú előterjesztés

​227. sz.et.

           ​  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Beszámoló Bátaszék Város környezeti állapotáról

228. számú előterjesztés

228. sz.et.

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Tájékoztató a Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése című projektről

229. számú előterjesztés

229. sz.et. 

        

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala

230. számú előterjesztés

 230. sz.et.  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt támogatási szerződésének módosítása

231. számú előterjesztés

 231. sz.et.

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Döntés a receptes könyv áráról

232. számú előterjesztés

232. sz.et.   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó tevékenységek ellátására vállalkozó kiválasztása

233. számú előterjesztés

 233. sz.et.  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

234. számú előterjesztés

234. sz.et.

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

           Tárgyalja: ---

 

10. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2017. október 17.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás