Díszpolgárok

0 schultz_balint_1992

Schultz Bálint 1992

A bátaszéki katolikus templom felújítását célzó anyagi, technikai és személyi feltételeinek megszervezésében betöltött kulcsszerepe miatt, továbbá a Besigheim várossal felvett kapcsolataink elmélyítésében végzett munkája elismeréseként.

0 herendi_janos_1995

Herendi János 1995

A város és műemlékeinek védelmében kifejtett munkássága elismeréseként.

0 monigl_janos_2000

Monigl János 2000

Bátaszék hírnevének öregbítése, Besigheim várossal kötött baráti kapcsolat elmélyítése érdekében kifejtett tevékenysége, valamint a Bátaszékről kitelepített németek egyesületében végzett munkássága elismeréseként, melynek eredménye több helyi szervezet erkölcsi és anyagi támogatása és a Tájház megnyitása.

0 steffen_buhler_2000

Steffen Bühler 2000

Bátaszék és Besigheim települések közötti testvérvárosi kapcsolat kiépítésében és erősítésében, fejlesztésében végzett tevékenysége elismeréseként.

0 micsky_lajos_2000

Micsky Lajos 2000

A település oktatási-nevelési életében több évtizeden keresztül pedagógusként, intézményvezetőként, településvezetőként végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

0 monigl_matyas_2003

Monigl Mátyás 2003

A bátaszéki társadalmi szervezeteknek, valamint a város és a megye intézményeinek működési feltételeinek javítása érdekében végzett önzetlen tevékenysége, továbbá Bátaszék hírnevének és vendégszeretetének határon túli öregbítése során végzett tevékenysége elismeréseként.

0 kotora_marian_2010

Kotora Marian 2010

Bátaszék és Nagysalló települések közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttében, ápolásában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

0 dr_hermann_istvan_egyed_1992

Dr. Hermann István Egyed 1992

Kiemelkedő tudományos munkássága, egyháztörténeti, ezen belül a bátaszéki Cikádori apátságról szóló könyvei elismeréseként.

0 koltay_gyorgy_1992

Koltay György 1992

Magyar nyárfakutatás úttörője, gyakorlati erdőművelő és Kossuth-díjas kutató, kandidátus munkájának elismeréseként.
 

0 dr_maroti_ede_1995

Dr. Maróti Ede 1995

A település érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

0 dr_szentlorinczy_geza_1995

Dr. Szentlőrinczy Géza 1995

A település érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

0 szekely_dezso_1997

Székely Dezső 1997

A bátaszéki Református Egyházközség megalakításában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, valamint az itt élő felvidéki lakosságnak a kitelepítés okozta megrázkódtatás átvészelésében és a település életében történő beilleszkedés elősegítésében való segítség nyújtásért.

0 dr_csanadi_gyorgy_1997

Dr. Csanádi György 1997

Városunk történetének kutatásában végzett kimagasló munkásságáért, Bátaszék római kori történetének megírásáért, valamint régészeti feltárásai, néprajzi és településtörténeti gyűjtésének tárgyi emlékeiből létrehozott magánmúzeumért, mely településünk büszkesége.

0 benko_ivan_2001

Benkó Iván 2001

Bátaszék Ifjúságának nevelésében, oktatásában, a települési közoktatási intézmények működésében, irányításában, a helyi közélet és kultúra sokrétegűségének fejlesztésében szerzett érdemei elismeréseként.

0 dr_gaszner_istvan_2003

Dr. Gaszner István 2003

Bátaszék oktatási, kulturális életében, elsősorban az ének-zene népszerűsítésében végzett munkássága, valamint kiemelkedő közéleti tevékenysége - alapító tagja és első elnöke volt a Bátaszékről Elszármazottak Baráti Körének - elismeréseként.

0 deme_jozsef_2004

Deme József 2004

Bátaszék ifjúságának ének-zenei nevelésében, a Bátaszék Úttörőzenekar megalakításában és működtetésében - amelynek gyerekek és felnőttek egyaránt tagjai voltak - szerzett érdemei elismeréseként.

0 kismodi_ferenc_2007

Kismődi Ferenc 2007

Sok évtizeden keresztül kiemelkedően végzett kulturális, sport és közösségi tevékenysége elismeréseként.

0 grof_bethlen_istvan_1927

Gróf Bethlen István 1927

1927. január 20-án a községi képviselő-testületi közgyűlés a miniszterelnök úrnak hazánk és nemzetünk újjáépítése körül szerzett és soha meg nem hálálható érdemei elismeréséül Bátaszék Díszpolgára kitüntető címet adományozott.

0 dr_orffy_imre_1935

Dr. Őrffy Imre 1935

Ügyvéd, a szekszárdi kerület országgyűlési képviselője, 1935. március 14-ei díszközgyűlésen vette át a kitüntető címet a község modern, új iskolájának, útjainak megépítésében, a Lajvér patak szabályozásában, a bátaszéki építőiparosok törökországi munkavállalásának segítésében, patronálásában kifejtett tevékenysége elismeréseként. 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás