Díszpolgárok

0 2020_bognar_jeno

-

2020 Bognár Jenő

Nyugalmazott polgármester 

Bátaszék város és lakossága érdekében tanácselnökként és polgármesterként 27 éven keresztül végzett kiemelkedően hasznos munkássága, a település gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a kulturális, a közigazgatási, és a társadalmi életének fejlesztése, a település kisvárosias arculatának kialakítása során végzett kiemelkedő és példaértékű tevékenységének elismeréseként.

0 2010_kotora_marian

-

2010 Kotora Marian

Bátaszék és Nagysalló települések közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttében, ápolásában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

0 2007_kismodi_ferenc

-

2007 Kismődi Ferenc

Sok évtizeden keresztül kiemelkedően végzett kulturális, sport és közösségi tevékenysége elismeréseként.

0 2004_deme_jozsef

-

2004 Deme József

Bátaszék ifjúságának ének-zenei nevelésében, a Bátaszék Úttörőzenekar megalakításában és működtetésében - amelynek gyerekek és felnőttek egyaránt tagjai voltak - szerzett érdemei elismeréseként.

0 2003_monigl_matyas

-

2003 Monigl Mátyás

A bátaszéki társadalmi szervezeteknek, valamint a város és a megye intézményeinek működési feltételeinek javítása érdekében végzett önzetlen tevékenysége, továbbá Bátaszék hírnevének és vendégszeretetének határon túli öregbítése során végzett tevékenysége elismeréseként.

0 2003_dr_gaszner_istvan

-

2003 Dr. Gaszner István

Bátaszék oktatási, kulturális életében, elsősorban az ének-zene népszerűsítésében végzett munkássága, valamint kiemelkedő közéleti tevékenysége - alapító tagja és első elnöke volt a Bátaszékről Elszármazottak Baráti Körének - elismeréseként.

0 2001_benko_ivan

-

2001 Benkó Iván

Bátaszék Ifjúságának nevelésében, oktatásában, a települési közoktatási intézmények működésében, irányításában, a helyi közélet és kultúra sokrétegűségének fejlesztésében szerzett érdemei elismeréseként.

0 2000_steffen_buhler

-

2000 Steffen Bühler

Bátaszék és Besigheim települések közötti testvérvárosi kapcsolat kiépítésében és erősítésében, fejlesztésében végzett tevékenysége elismeréseként.

0 2000_monigl_janos

-

2000 Monigl János

Bátaszék hírnevének öregbítése, Besigheim várossal kötött baráti kapcsolat elmélyítése érdekében kifejtett tevékenysége, valamint a Bátaszékről kitelepített németek egyesületében végzett munkássága elismeréseként, melynek eredménye több helyi szervezet erkölcsi és anyagi támogatása és a Tájház megnyitása.

0 2000_micsky_lajos

-

2000 Micsky Lajos

A település oktatási-nevelési életében több évtizeden keresztül pedagógusként, intézményvezetőként, településvezetőként végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

0 1997_szekely_dezso

-

1997 Székely Dezső

A bátaszéki Református Egyházközség megalakításában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, valamint az itt élő felvidéki lakosságnak a kitelepítés okozta megrázkódtatás átvészelésében és a település életében történő beilleszkedés elősegítésében való segítség nyújtásért.

0 1997_dr_csanadi_gyorgy

-

1997 Dr. Csanádi György

Városunk történetének kutatásában végzett kimagasló munkásságáért, Bátaszék római kori történetének megírásáért, valamint régészeti feltárásai, néprajzi és településtörténeti gyűjtésének tárgyi emlékeiből létrehozott magánmúzeumért, mely településünk büszkesége.

0 1995_herendi_janos

-

1995 Herendi János

A város és műemlékeinek védelmében kifejtett munkássága elismeréseként.

0 1995_dr_szentlorinczy_geza

-

1995 Dr. Szentlőrinczy Géza

A település érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

0 1995_dr_maroti_ede

-

1995 Dr. Maróti Ede

A település érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

0 1992_schultz_balint

-

1992 Schultz Bálint

A bátaszéki katolikus templom felújítását célzó anyagi, technikai és személyi feltételeinek megszervezésében betöltött kulcsszerepe miatt, továbbá a Besigheim várossal felvett kapcsolataink elmélyítésében végzett munkája elismeréseként.

0 1992_koltay_gyorgy

-

1992 Koltay György

Magyar nyárfakutatás úttörője, gyakorlati erdőművelő és Kossuth-díjas kutató, kandidátus munkájának elismeréseként.
 

0 1992_dr_hermann_istvan_egyed

-

1992 Dr. Hermann István Egyed

Kiemelkedő tudományos munkássága, egyháztörténeti, ezen belül a bátaszéki Cikádori apátságról szóló könyvei elismeréseként.

0 1935_dr_orffy_imre

-

1935 Dr. Őrffy Imre

Ügyvéd, a szekszárdi kerület országgyűlési képviselője, 1935. március 14-ei díszközgyűlésen vette át a kitüntető címet a község modern, új iskolájának, útjainak megépítésében, a Lajvér patak szabályozásában, a bátaszéki építőiparosok törökországi munkavállalásának segítésében, patronálásában kifejtett tevékenysége elismeréseként. 

0 1927_grof_bethlen_istvan

-

1927 Gróf Bethlen István

1927. január 20-án a községi képviselő-testületi közgyűlés a miniszterelnök úrnak hazánk és nemzetünk újjáépítése körül szerzett és soha meg nem hálálható érdemei elismeréséül Bátaszék Díszpolgára kitüntető címet adományozott.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás