Nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatása

bataszek 2015.11.26, 17:02

Állami intézmények által kiírt pályázatok

pályázat kiírója

pályázat címe

pályázók köre

pályázat tartalma

határidő

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatása

A 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek

minimum 300 000Ft, maximum 5 000 000Ftt 2016. január 10.

Forrás (weboldal):

https://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_cisz_16.pdf

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Határidő: 2016. január 10.

Keretösszeg: minimum 300 000Ft, maximum 5 000 000Ft

Támogatási forma: vissza nem térítendő

Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezettek:

A 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.

Összefoglaló:

A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás