Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatása

bataszek 2015.11.26, 17:05

Állami intézmények által kiírt pályázatok

pályázat kiírója

pályázat címe

pályázók köre

pályázat tartalma

határidő

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatása

nemzetiségi önkormányzatok;

a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei, e körben

létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelöltØ magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;

alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek;

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházi jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

minimum 100 000Ft, maximum 1 200 000Ft 2016. január 10.

 

Forrás (weboldal): https://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_kul_16.pdf

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Határidő: 2016. január 10.

Keretösszeg: minimum 100 000Ft, maximum 1 200 000Ft

Támogatási forma: vissza nem térítendő

Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezettek:

  • nemzetiségi önkormányzatok;
  • a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények), e körben
  • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelöltØ magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek); 
  • nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
  • alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek;
  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházi jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

Összefoglaló:

A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás