Testületi ülésen hallottuk

cikador 2019.05.29, 18:52

TESTÜLETI ÜLÉS

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülését május 29-én tartotta. A városvezető, dr. Bozsolik Róbert tájékoztatta a megjelenteket az előző időszak legfontosabb eseményeiről: a Bátaszéken zajló fejlesztésekről (Garay utca útpálya-felújítása, útszélesítés, járdarekonstrukció, kátyúzás, padkarendezés), illetve a programokról és fórumokról, amelyek színesítették a város életét.

A napirendi pontok tárgyalása között Bátaszék 2018. évi közrendjének, közbiztonságának az értékelése volt az első, ebben nyújtott információt dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes, szekszárdi kapitányságvezető, valamint dr. Vas János rendőr őrnagy, bátaszéki őrsparancsnok.

Tájékoztató hangzott el a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről. Kiefaber Gábor tűzoltó alezredes, szekszárdi kirendeltségvezető vázolta ezt.

Elfogadta a testület a Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2018. évi tevékenységéről készített beszámolót is.

Bóta Gyula bátaszéki parancsnoktól beszámolót hallhatott a városvezetés a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről.

A BÁT-KOM 2004 Kft. 2018. évi szakmai és mérlegbeszámolóját is elfogadták. A Bátaszékért Marketing NKft. 2018. évi szakmai és mérlegbeszámolójának elfogadása következett. Az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról is hallhattak.

Tájékoztatót adtak a 2018. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről.

A fent említett napirendek tárgyalásán túl többek között módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet. Döntés született a Petőfi Sándor Művelődési Ház fűtéskorszerűsítéséhez kivitelező kiválasztásáról, illetve a Budai u. 56-58. szám alatti lakások kazán cseréjéről.

Bátaszék külterületén magántulajdonú ingatlanon áll a II. világháborúban egy légiakna felrobbanása során elhunyt kilenc gyermek emlékére állított emlékmű, amelyik igen leromlott állapotban van. A megemlékezésnek méltó helyet nyújtó környezet kialakítására, és az emlékmű felújítására tett javaslatot a testület.

csötke

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás