Városi kitüntetések

cikador 2017.07.04, 10:06

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Potápi Árpád János úrnak Bátaszék város és lakossága érdekében végzett 16 év országgyűlési képviselői munkássága, a város kulturális és társadalmi életének fejlesztése, a városban élő bukovinai székelyek identitásának megőrzése, szellemi és tárgyi kultúrájuk fennmaradása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Izsák Gyula úrnak a Búzakalász Termelőszövetkezet elnökeként Bátaszék településfejlesztése – a bátaszéki tornacsarnok, belső gázhálózat építése, belső úthálózat fejlesztése -, valamint gazdasági életének fejlődése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krix Lőrinc úrnak a Vicze János Sport Közalapítvány elnökeként a város sporttörténetének ápolása, ifjúsági sportjának támogatása, az utánpótlás-nevelés segítése, a tömegrendezvények ösztönzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejes József úrnak a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete elnökeként a szervezet újjászervezése, a közösségépítés, a társadalmi-gazdasági élet fejlesztése, a város lakosságát megmozgató Bátaszéki Iparos Fesztivál szervezése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Györgyné asszonynak a bátaszéki sváb mesterségek és ünnepi szokások beépítése a német nemzetiségi oktatás tananyagába, a besigheimi testvérvárosi diákcsere, a pedagógusok és a kórusok közötti kapcsolat szervezése és lebonyolítás érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „ Bátaszék Város Közjaváért” kitüntető címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borosné Simon Zsuzsanna asszonynak az önkormányzat szociális, gyermekjóléti, valamint idősgondozás feladatainak ellátása, a településen élő hátrányos helyzetű családok életkörülményeinek javítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Közjaváért” kitüntető címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kemény Lajosné asszonynak a négy évtizedes pedagógiai szakmai munkája, precizitása, lelkiismeretessége, következetessége, az általános iskola innovatív megújulásában, munkaközösség-vezető tevékenysége érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” elismerő címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Herbszt Katalin asszonynak az óvónőként a kompetencia alapú nevelés projektmódszerének bevezetése, a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáinak megoldásában vállalt szerepe érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” elismerő címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Somosiné Kispál Gabriella asszonynak a II. Géza Gimnázium történelem tanáraként, a humán munkaközösség vezetőjeként a kooperációra építő tanulásszervezési eljárás tanórai alkalmazása, a diákok országos és regionális versenyekre való eredményes felkészítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” elismerő címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rudolf Anna úrhölgynek tartósan kiemelkedő sportteljesítménye, a város sportéletének öregbítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Sportolója” kitüntető címet, valamint a vele járó ezüstérmet és oklevelet adományozza.

 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas András úrnak a Bátaszéki Polgárőrség széles kapcsolatrendszerének kiépítése, a „Cikádor Mentőcsoport” létrehozása, a város közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként a „Bátaszék Város Közbiztonságáért” elismerő címet, valamint a vele járó ezüstérmet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11/A. §-a alapján a több mint húsz éves egészségügyi alapellátásban végzett tevékenységére tekintettel  dr. Kostyálné dr. Kovács Klára háziorvos részére címzetes főorvosi címet tanúsító díszoklevelet adományoz

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11/A. §-a alapján a több mint húsz éves egészségügyi alapellátásban végzett tevékenységére tekintettel  dr. Sziklai Lajos háziorvos részére címzetes főorvosi címet tanúsító díszoklevelet adományoz.

 

 

 

Képek

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás